'
Doç. Dr. Abdurrahman Yazıcı

İlahiyat

Dr. Adem Yıldırım

İlahiyat

Doç. Dr. Ahmet Dağ

Felsefe

Prof. Dr. Ahmet Kankal

Tarih

Doç. Dr. Ahmet Kesgin

Felsefe

Dr. Alim Korkmaz

Görsel Sanatlar

Öğr. Gör. Asım Akkuş

Musiki

Prof. Dr. Asım Yapıcı

İlahiyat/Din Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Soylu

Eğitim

Prof. Dr. Cem Şafak Çukur

Psikoloji

Prof. Dr. Cenk Güray

Müzik

Prof. Dr. Eyüp BAŞ

İlahiyat

Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu

Tarih-Coğrafya

Doç. Dr. Fatih Koca

Müzik

Doç. Dr. Ferhat Gökçe

İlahiyat

Prof. Dr. Güven Delice

İktisat/Ekonomi

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

Sosyal Hizmet

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu

Din Sosyolojisi

Prof. Dr. İsmail Çalışkan

İlahiyat/Tefsir

Prof. Dr. Mehmet Özdamar

Hukuk

Doç. Dr. Mehmet Tıraşcı

Musiki

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Serdar

Sosyoloji

Doç. Dr. Mualla Yıldız

Din Psikolojisi

Doç. Dr. Muhammed Ali Yazıbaşı

Din Eğitimi

Doç. Dr. Murat Demir

Arap Dili

Prof. Dr. Mustafa Durmuş

Dil-Edebiyat

Netham Muhammed Ali

Arap Dili

Prof. Dr. Oktay Akbaş

Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Osman Gökhan Hatipoğlu

Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Recep Kaymakcan

Din Eğitimi

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

İlahiyat

Doç. Dr. Safiye Kesgin

Din Eğitimi

Prof. Dr. Seda Gökmen

Dilbilim

Dr. Selami KURT

Tarih

Prof. Dr. Servet Bayındır

İslam İktisadı

Prof. Dr. Sönmez Kutlu

İlahiyat

Doç. Dr. Şevket Özcan

Dinler Tarihi

Doç. Dr. Zikri Yavuz

Din Felsefesi

Prof. Dr. M. Kevser Baş