'
About Us
About Us
About Us
About Us

"İlahiyat Akademisi"

☉ ÜLKEN İlahiyat Akademisi, ilahiyat bilimleri alanını kendilerine ilgi/uzmanlık alanı seçmiş olanların kariyer planlamalarına odaklanır.
☉ Geçmişten günümüze bu alanda oluşan birikimi bütün maddi ve manevi çerçevesiyle ele alır.
☉ Sadece teorik olarak değil, özgün temel kaynak ve belgelerine dayanarak metin-anlam-yorum düzleminde değerlendirmeyi önemser.
☉ Alanın farklı alt branşlarında uzmanlaşmak isteyenlere en uygun öğrenim programlarını sunarak hayalleri ve kariyer hedefleri arasında etkili bir yol açmayı vaat eder.
☉ Bu yolun engelsiz ve hızlı olması için en etkili aracın “Mesleki Destek Öğrenimi” olduğuna inanır.
☉ “ETKİN İLAHİYAT PROGRAMI” ve “AKİL PROGRAMI” başta olmak üzere bünyesinde belirlenen tüm öğretim programları, bireyin mesleki gelişimini geliştirmek için uygun araç ve teknikler ile donatılmıştır.
☉ Sahasında uzman akademisyenlerin danışmanlığında, alan formasyonuna uygun olarak dizayn edilen eğitim-öğretim süreçlerinde disiplinlerarası bilgi-tecrübe aktarımı ön plandadır.

  • Uzman Kadro
  • 7/24 Online Ders
  • Güncel Teknolojiler
  • Kişisel Gelişim