'

ÜLKEN Sosyal Bilimler Dergisi

ÜLKEN Sosyal Bilimler Dergisi, Ülken Sosyal Bilimler Akademisi tarafından kurulmuş ve 2022 yılında yayın hayatına başlamış, uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir.

Ülken Sosyal Bilimler Dergisi, dil-edebiyat, eğitim, felsefe, görsel sanatlar, hukuk, ekonomi, ilahiyat, medya-iletişim, müzik, psikoloji, siyaset, sosyal hizmetler, tarih ve coğrafya gibi sosyal ve beşeri bilimlerin farklı dallarında disiplinlerarası araştırmaları önemseyen bir dergidir.

Dergimiz, her dilde alanında uzman yerli ve yabancı araştırmacıların özgün çalışmalarını okuyucuyla buluşturmayı hedeflemektedir.

Dergide bilimsel bir üslup ve bakış açısını önceleyen bir titizlikle kaleme alınan makale, çeviri, teknik not, derleme ve kitap/etkinlik değerlendirmesi gibi akademik yayınlara yer verilecektir.

İletişim için: info@ulkenakademi.com

Makale Gönderimi için: http://ulkendergi.com/