'
About Us
About Us
About Us
About Us

"Tarih-Coğrafya Akademisi"

ÜLKEN Tarih-Coğrafya Akademisi, geçmişi araştıran “tarih” ile yeryüzünü ve insanlığın onunla ilişkisini araştıran “coğrafya” bilimlerini kendilerine ilgi ve mesleki uzmanlık alanı seçmiş olanların kariyer planlamalarına odaklanır. Geçmişten günümüze yaşanan önemli olay ve dönemleri yalnızca teorik olarak değil, tarih araştırmalarının vazgeçilmezi olan özgün temel kaynak ve belgeleri sebep-sonuç ve tarih-mekan ilişkisi boyutlarıyla değerlendirerek ele alır. Tarih ve Coğrafya disiplinlerinin farklı branşlarında uzmanlaşmak isteyenlere en uygun öğrenim programlarını sunarak hayalleri ve kariyer hedefleri arasında etkili bir yol açmayı vaat eder. Bu yolun engelsiz ve hızlı olması için en etkili aracın “Mesleki Destek Öğrenimi” olduğuna inanır. Bünyesinde belirlenen tüm öğretim programları, bireyin mesleki gelişimini geliştirmek için uygun araç ve teknikler ile donatılmıştır. Uzman uygulayıcı ve akademisyenlerin danışmanlığında, tarih-coğrafya mesleklerine uygun olarak dizayn edilen eğitim-öğretim süreçlerinde disiplinlerarası bilgi-tecrübe aktarımı ön plandadır.

  • Uzman Kadro
  • 7/24 Online Ders
  • Güncel Teknolojiler
  • Kişisel Gelişim