'

Yayıncılıkta Yeni Bir Nefes

“Yeni nesil akademi” anlayışıyla yola çıkan ÜLKEN Sosyal Bilimler Akademisi, hem e-kitap ve dijital yayıncılık gibi modern yayın faaliyetlerini hem de klasik neşriyat geleneğini bir arada barındıran bir yayın politikasına sahiptir.

Ülkemizde sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde yapılan akademik çalışmaların önemli bir ivme kazandığı görülmektedir. Bu niceliksel artışla birlikte bilim insanları tarafından kaleme alınan değerli araştırmaların tespiti ve yayımlanması noktasında istenilen imkânların bulunmadığı bilinmektedir. Bilimsel araştırmaların neşri açısından var olan bu beklentilerin gerçekleşmemesi sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaların niteliğini de olumsuz olarak etkilemektedir.

İşte biz,  ÜLKEN Sosyal Bilimler Akademisi olarak sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında araştırmalar yapan bilim insanları tarafından kaleme alınan eserlerin, toplum hayatına ve akademik birikime kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu misyonu yerine getirirken modern ve seçici bir yöntemi benimsediğimizi ifade edebiliriz. Kaliteyi ve niteliği önemseyen bir bakış açısıyla alanında uzman bilim insanlarının araştırmalarının ve birikimlerinin akademik literatüre kazandırılması en önde gelen yayın politikamızdır. Bununla birlikte disiplinlerarası ilişkinin deneyimini ve kazanımını önemseyen çeşitli proje ve çalışmaların bilim dünyasına kazandırılması da hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Bu doğrultuda sempozyum, çalıştay, röportaj ve konferans gibi gerçekleştireceğimiz farklı bilimsel etkinliklerin akademik yayın hayatında kayda değer bir çeşitlilik oluşturacağını düşünüyoruz. Ayrıca sosyal bilimlerde ülkemizin önde gelen duayen hocalarının akademyaya katkıları hakkında yapacağımız anı yayınlarının da akademik vefayı arttıracağına inanıyoruz. Akademik serüveninde kazanım, deneyim ve çalışmalarını bizler aracılığıyla bilim dünyasına sunmak isteyen araştırmacıları, ÜLKEN Sosyal Bilimler Akademisi yayın ailesine bekliyoruz.