'
Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin

Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Adem Yıldırım

İlahiyat

Doç. Dr. Ahmet Dağ

Felsefe

Prof. Dr. Ahmet Kankal

Tarih

Doç. Dr. Ahmet Kesgin

Felsefe

Dr. Alim Korkmaz

Görsel Sanatlar

Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun

Dil-Edebiyat

Prof. Dr. Asım Yapıcı

Din Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Soylu

Eğitim

Prof. Dr. Cem Şafak Çukur

Psikoloji

Prof. Dr. Cenk Güray

Müzik

Prof. Dr. Eyüp BAŞ

İslam Tarihi

Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu

Tarih-Coğrafya

Doç. Dr. Fatih Koca

Müzik

Doç. Dr. Ferhat Gökçe

İlahiyat

Prof. Dr. Güven Delice

İktisat/Ekonomi

Prof. Dr. M. Kevser Baş

Dil-Edebiyat

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu

Din Sosyolojisi

Prof. Dr. İsmail Çalışkan

İlahiyat

Prof. Dr. Mehmet Özdamar

Hukuk

Doç. Dr. Nihal Şahin Utku

İslam Tarihi

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Mehmet Tıraşcı

Musiki

Doç. Dr. Hüdayar Cihan

Psikoloji

Prof. Dr. Seda Gökmen

Dilbilim

Doç. Dr. Murat Demir

Arap Dili

Prof. Dr. Mustafa Durmuş

Dil-Edebiyat

Netham Muhammed Ali

Arap Dili

Prof. Dr. Oktay Akbaş

Eğitim

Doç. Dr. Halide Aslan

İslam Tarihi

Prof. Dr. Recep Kaymakcan

Din Eğitimi

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

İlahiyat

Doç. Dr. Safiye Kesgin

Din Eğitimi

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

Sosyal Hizmet

Cahit Yıldız

Medya-İletişim

Prof. Dr. Tuba Işınsu Durmuş

Dil-Edebiyat

Prof. Dr. Servet Bayındır

İslam İktisadı

Ezgi Tekin Arıcı

Müzik

Öğr. Gör. Asım Akkuş

Müzik

Doç. Dr. Zikri Yavuz

Din Felsefesi

Dr. Şuay Nilhan Açıkalın

Siyaset

Dr. Öğr. Üyesi Osman Gökhan Hatipoğlu

Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Şevket Özcan

Dinler Tarihi

Prof. Dr. Murat Şimşek

Hukuk Tarihi

Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu

Dil-Edebiyat

Dr. Vahdettin Şimşek

Din Eğitimi

Doç. Dr. Abdurrahman Yazıcı

İlahiyat

Maryam Akbari Noshad

Farsça

Aslı Kurt Aydın

Müzik

Ali Fuat Aydın

Müzik

Utkan Mesci

Müzik

Prof. Dr. Sönmez Kutlu

İlahiyat

Doç. Dr. İbrahim Baz

İlahiyat

Dr. Selami KURT

Tarih

Doç. Dr. Christos Teazis

Siyaset Bilimi

Doç. Dr. Nurullah Yazar

İslam Tarihi

Prof. Dr. Muammer İskenderoğlu

İlahiyat

Dr. Naime Yüksel Kayaçağlayan

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş

İlahiyat

Doç. Dr. Şahin Ahmetoğlu

İlahiyat

Dr. Mustafa Murat Batman

İlahiyat

Doç. Dr. Feyza Şule Güngör

Felsefe

Doç. Dr. Muhammed Ali Yazıbaşı

Din Eğitimi

Prof. Dr. Mustafa Köylü

Din Eğitimi