'

ÜLKEN'in varoluş nedeni

Sosyal Bilimler alanında dil, yöntem ve kaynak bilgisi kazanmış, tarihî köklerinden haberdar ve yeni olanı kavrayan, değerlerimizi uluslararası düzeyde sunabilen akademisyenler yetiştirmek; sosyal bilimler alanında uluslararası literatüre katkı sağlayacak nitelikte multidisipliner bir bakış açısıyla araştırma projeleri gerçekleştirmek; ülkemizin sosyal hayatında yaşanan değişimin seyrini ortaya koymaya yönelik düzenli eğitimler vermek ve araştırmalara öncülük yapmaktır.

Bizi güçlü kılan ana hedefimiz

Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik faaliyet gösteren kurumlar içerisinde, Sosyal Bilimler alanında ürettiği bilgi ve değerleri paylaşan; gelişen teknolojinin gereklerine uygun eğitim metotlarını önceleyip ihtiyaç odaklı olarak kendini yenileyen; millî ve manevî değerlere bağlı, ilmi anlamda saygın bir yere sahip öncü bir akademi olmak.