'

Sempozyumlar

ÜLKEN Sosyal Bilimler Kongresi, ÜLKEN Sosyal Bilimler Akademisi bünyesinde  sosyal bilimler alanında düzenli olarak her yıl belirli konularda ve uluslararası nitelikte kongreler düzenlemek için yola çıkan bir platformdur. Bu kapsamda kongrelerin ana hedefi uluslararası düzeyde fikir paylaşımını, disiplinler arası iş birliğini, sosyal bilimler alanında yeni gelişmelerin takibini ve yeni çalışmalar hakkında bilgi edinmeyi artırmaktır. Gelişen çağa uygun olarak birçok ülkeden çeşitli alanlardaki bilim insanlarını online platformda buluşturacak olan ÜLKEN SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ sosyal bilimler alanındaki ilerlemeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

ÜLKEN Sosyal Bilimler Akademisi sosyal bilimlere çok farklı düşünmeye ilham verebilecek eğilimleri ve faktörleri belirlemek üzere uluslararası ilk toplantısını düzenlemektedir.

İletişim için: sempozyum@ulkenakademi.com

Örnek Konular:

Dijital Kültürlenme ve Sosyal Bilimler İlişkisi
Dijital Kültürlenme Çağında Sosyal Bilim Araştırmaları
Dijital Kültürlenme Çağında Dijitalleşmenin Boyutları
Dijital Kültürlenme Çağında Hukuk
Dijital Kültürlenmede Hukuk Teknolojisinin Yeri
Dijital Kültürlenme Çağında Hukuk Uygulamalarının Dijitalleşmesi
Dijital Kültürlenme Çağında Kullanılan Yeni Teknolojiler ile Hukuk Kuralları Arasındaki Uyum ya da Uyumsuzluk
Dijitalleşme Karşısında Devletlerin ya da Yasa Koyucuların Yapacağı Yeni Düzenlemeler
Üretilen Yeni Teknolojilerin Meydana Getirdiği Durumların ya da Sorunların Mevcut Hukuk Kuralları ile Çözümlenmesi veya Buna Uygun Hukuk Kurallarının Geliştirilmesi
Dijitalleşme ve Siber Güvenlik İhlallerinin Toplumsal Boyutları
Dijitalleşme ve Ticaret
Dijital Kültürlenme Çağında Dijital Emek Kavramı
Ortaya Çıkan Yeni Dijital Ticari Platformlar
Dijital teknolojiler, ürünler ve pazarlama
Dijital Tüketim Kültürü ve Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişimler
Ürün ve Hizmetlerin Dijital Ortamlarda Alınıp-Satılması
Dijital Kültürlenme Çağında Ekonominin Geleceği
Dijital Kültürlenme Çağında Görsel Sanatlar
Dijital Kültürlenme Çağının Sanata ve Sanatsal Faaliyetlere Yansıması
Dijital Kültürlenme Çağında Edebiyata Yeni Yaklaşımlar
Dijital Kültürlenme Çağında Dil Öğrenimi
Dijital Kültürlenme Çağının Dile Yansımaları
Dijital Kayıt Teknolojisi ve Müzik
Dijital Kültürlenme Çağında Medya Okur Yazarlığı
Dijital Kültürlenme Çağında İletişim
Dijital Kültürlenme Çağında Uluslararası İlişkiler
Dijital Kültürlenme Çağında Siyasetin Geleceği
Dijital Kültürlenme Çağında Devletlerarası Siyasi İlişkiler
Dijital Kültürlenme Çağında Kültürlerarası Etkileşim
Dijital Kültürlenme Çağında Dijital Tarih ve Dijital Tarihçilik
Tarihi Bilgilerin Dijital Ortamlara Kaydedilmesi
Dijital Kültürlenme Çağında e-Yayıncılık
Tarih Araştırmalarında Dijital Teknolojiden Yararlanma
Dijital Kültürlenme ve Sosyoloji
Dijital Sosyoloji Kavramı
Dijital Kültürlenme Çağında Sosyal Medya Kullanımının Sosyolojik ve Psikolojik Etkileri
Dijital Kültürlenmeye Dair Sosyolojik Araştırmalar
Dijital Kültürlenmeye Adaptasyon ve Adaptasyon Sorunu
Dijital Kültürlenme Çağında Z Kuşağı Algısı ve Z Kuşağı’nın Geleceği
Dijital Kültürlenmenin Bir Dayatması Olarak Kurgu-Evren İlişkisi
Sosyal Bilimlerin Gerçeklik Anlayışı
Sahte-Sanal Gerçeklik Kavramlarının İlişkisi
Kurgu-Evren İlişkisi Bağlamında Metaverse
Metaverse’nin Sosyolojik ve Psikolojik Boyutları
Engelliler için Metaverse’nin Kullanımı
Dijitalleşme ve Sağlık Sorunları
Sosyal Hayatın Önünde Bir Engel Olarak Dijital Kültürlenme
Dijital Kültürün Temsilcileri: Dijital İnsan, Youteber, Influencer..
Dijital Kültürlenme Çağında Yapay Zeka Uygulamaları ve Geleceği
Dijital Kültürlenme Çağında Robotik Kodlama
Dijital Kültürlenme Çağında Çevrimiçi Gündelik Hayat
Dijital Kültürlenme Çağında Sosyal Hizmet Alanları
Dijital Kültürlenme ve Psikoloji
Dijital Kültürlenme Çağında Din Algısı
Dijital Kültürlenme Çağında Anlam Arayışı
Dijital Kültürlenme Çağında Gençler ve Din
Dijital Kültürlenme Çağında Dinlerin Geleceği
Dijital Kültürlenme Çağında Dinî Eğitim
Dijital Kültürlenme Çağında İnanç ve İbadetlerin Uygulanması
Dijital Kültürlenme Çağında Dinî Yeni Akımlar
Dijital Kültürlenme Çağında Ölüm ve Ölümsüzlük
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimin Geleceği
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Yeni Öğretim Teknikleri
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Kullanılan Öğretim Tekniklerinin Fayda ve Zararları
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Kullanılan Online Platformlar
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Kullanılan Araç-Gereçler
Dijital Kültürlenme Çağının Örgün ve Yaygın Eğitim Müfredatlarına Yansıması
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitime Karşı Yeni Bakış Açıları
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Çocuk
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Gençler
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Anne-Baba
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Yaşlılar
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Engelliler
Dijital Kültürlenme Çağında Örgün ve Yaygın Eğitimde Toplum
Not: Konusu Dijital Kültürlenme Çağında Sosyal Bilimlerin Geleceği çerçevesini içeren çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.