'
18 Kurslar Gösteriliyor
Orta Seviye

Çocuk edebiyatı hakkında temel bilgiler verilecek. Çocuk edebiyatı türleri üzerinde durulacak ve özelde hikâye türü ele alınacak. Çocuk edebiyatının klasik ve güncel örneklerine değinilecek. Çocuk kitapları örnekleri üzerinden kitapların yayına hazırlık süreçleri ve çocuk yayıncılığı değerlendirilecek. Katılımcılar için yazma, özgün bir dil oluşturma üzerinde durulacak ve katılımcılar tarafından yazılan hikâyeler değerlendirilecek. Cumartesi 18:00 – 20:00

Orta Seviye

  Online Arapça YDS-Yökdil kursuna başvurular başlamıştır. 20 Kasım 2022 tarihine kadar başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.   Soru Çözüm Teknikleri İşlevsel Dil Bilgisi İşlevsel Kelime ve Kalıplar İşlevsel Edat ve Bağlaçlar YDS’ye Yönelik Metin Okuma   21 Kasım 2022 – 26 Ocak 2023 1o Hafta / 100 Saat Pazartesi, Çarşamba, Perşembe 19:50-22:10   📌 ÜLKEN Akademi’de Eğitimlere

Orta Seviye

Etkin Anne-Baba Eğitimi aşağıdaki soruların cevapları arayan anne babalar için alanında uzman akademisyenlerden online eğitim fırsatları sunuyor. Çocuklarımızdan beklentilerimiz neler olmalı? Çocuğumuzu tanırken tanımlarken düştüğümüz yanlışlar nelerdir? Her geçen gün değişen dönüşen dijital dünyada anne ve babanın çocuğun eğitiminde sahip olabileceği etkin role nasıl sahip olabilirim? Ev ortamını ve çocuklarla paylaştığımız zamanı nasıl daha kaliteli

Orta Seviye

Senaryo yazım süreci hangi yollardan geçer? Program, yazmaya niyet etmekten başlayarak, fikir, önerme, logline, sinopsis, tretman yazımı, hikayenin iskeletini oluşturmak, karakter tasarımı, dramatik anlatım prensipleri ve diyalog yazımına kadar tüm ana başlıkları içermektedir. Aynı zamanda katılımcılardan ilk hafta seçilecek bir hikayenin logline, sinopsis ve tretmanını yazmaları beklenecektir. Eğitim Süresi: 7 Hafta / 14 saat  

Orta Seviye

Varoluş felsefesi birbirinden farklı ilgi ve yönelimlere sahip filozofları bir araya getiren ortak bir ana çıkış noktasına dayanır. Bu nokta, felsefenin sadece bir kavram çalışması olmayıp bizzat varoluşun kendi üzerine bir çalışma olduğu yönündeki kabuldür. Varoluş felsefesinin zaman zaman hedefini aşan yönelim ve akımlarca popüler hale getirilmesi, onun gerçekleştirdiği sahne değişimini ve felsefi gelenekten kopuşu

Orta Seviye

Programda öğrenciler hem Arapça dilindeki yetkinliklerini hem de siyer metni özelinde Arapça okuma-dinleme-anlama becerilerini güçlendireceklerdir. Böylelikle siyeri ana dilinde okuma ve daha sonraki süreçte klasik metinlere/temel siyer kaynaklarına aşina olma imkânı kazandırılmaktadır. Eğitim materyali olarak Arapça Siyer okuması Prof. Dr. Eyüp Baş’ın Grafiker Yayınlarından çıkan Türkçe-Arapça Bakışımlı Siyer-i Nebi adlı kitabı kullanılacaktır.   Eğitim Süresi:

Orta Seviye

Programda, insanlık tarihinin dönüm noktalarına işaret eden önemli olay ve gelişmelerin yaşandığı Antik Çağ’ın uzun bir dönemi içine alan ve bugünün dünyasındaki bir çok yapı ve kuruma temel teşkil eden insanlık birikimi ele alınacak; her bir medeniyet havzası farklılıkları, ortaklıkları ve etkileşimleri açısından değerlendirilecektir.

Tüm Seviyeler

Bu program, sözlü tarih kuramına ve yöntemine odaklanmakta; genel olarak tarih yazımı ve tarih araştırmaları alanına katkıda bulunmaktadır. Sözlü tarih görüşme yöntemleri, anlatı, yaşam öyküsü ve sözlü tarihte etik meselesi incelenecek konular arasındadır. Dönem boyunca, yürütülen farklı sözlü tarih projeleri de incelenecektir.

Orta Seviye

Programda, Osmanlı tarihi hakkında genel bilgi verilerek, ana başlıklarla dönüm noktaları üzerinden Osmanlı siyasi ve sosyal tarihi incelenir ve tarih araştırmalarında başvurulacak kaynaklar ele alınır.

İleri Seviye

Diplomatik ilminin ortaya çıkması, Osmanlı’da diplomatik ilminin tarihi gelişim süreci, münşaat mecmuaları, sak mecmuaları; Yazı çeşitleri, divani, siyakat, rika, talik, sülüs nesih; Belge örnekleri, ferman, berat, buyruldu, tahrirat, şukka, vakfiye, hüccet, ilam.

Orta Seviye

Diplomatik ilminin ortaya çıkması, Osmanlı’da diplomatik ilminin tarihi gelişim süreci, münşaat mecmuaları, sak mecmuaları; Yazı çeşitleri, divani, siyakat, rika, talik, sülüs nesih; Belge örnekleri, ferman, berat, buyruldu, tahrirat, şukka, vakfiye, hüccet, ilam.

Tüm Seviyeler

Osmanlı Türkçesi’nin ne olduğu ve niçin öğrenilmesi gerektiği hakkında genel bilgi verildikten sonra, alfabe, harfler ve yazı sistemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca Osmanlıca sözlük kullanımı öğretilecek ve matbu yazıları okuma yeteneği örnek alıştırma metinleri üzerinden öğrenciye kazandırılacaktır.

Tüm Seviyeler

Yazmanın gerekliliği, kurgusal metin oluşturma teknikleri, dil kullanımı, edebi türlerin işlevleri, yazma yaklaşımları ve stratejileri, kelime hazinesini geliştirme yolları, anlatımı etkili kılma yöntemleri, edebi metin örnekleri tartışma ve metin yazma uygulaması çalışmaları yapılır.

Tüm Seviyeler

Arapça dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini entegre bir şekilde öğrenme; öğrencilerin rahatlıkla Arapça iletişim kurması konusunda gerekli ortamı sağlama, dinlediği konuyu genel olarak anlama, anlamı tahmin etme ve not alma stratejileri konusunda güçlü bir altyapı hazırlama programın ana başlıklarını oluşturacaktır.

Orta Seviye

Programda, Batı düşünce tarihi göz önünde bulundurularak Batı’nın dinî temelden (Helen-Hiristiyanlık Felsefesi) bilimci (Rönesans-Aydınlanma-Sanayileşme) sürece geçişiyle yaşadığı modern, bilimci ve kapitalist süreç anlaşılmaya çalışılacaktır.

Tüm Seviyeler

Türkiye’de ve dünyada yabancılara Türkçe öğretiminin durumu ve fırsatları tanıtılacak; yabancılara Türkçe öğretecek kişinin sahip olması gereken yeterlilikler gösterilecek, temel becerilerin nasıl geliştirileceği ve ölçme değerlendirme uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler aktarılacaktır.

Başlangıç

Farsça dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini entegre bir şekilde öğrenme; Farsça kültürel tanıtım; öğrencilerin rahatlıkla Farsça iletişim kurması konusunda gerekli ortamı sağlama, sohbet ortamları sağlamak, film izlemek, temel seviyeye uygun Farsça kitaplar okumak; öğrencinin dinlediği konuyu genel olarak anlama, anlamı tahmin etme ve not alma stratejileri konusunda güçlü bir altyapı hazırlama programıdır. Eğitim Süresi:

Orta Seviye

Programın amacı eğitimcilerin eğitim projesi hazırlamaya yönelik yeterliliklerini artırarak proje başvurusu yapılabilecek kurumlar hakkında bilgi vermektir. Amaç, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bir projeyi tasarlama, yazma ve uygulama konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

1 2