'
About Us
About Us
About Us
About Us

"Siyaset Akademisi"

☉ ÜLKEN Siyaset Akademisi, globalleşen dünyada siyasetin ve siyasetçinin değişen profiline uyum sağlayabilmek için bugünün ve yarının lider adaylarını objektif bilgi ve verilerle donatmayı hedefleyerek alanın her aşamasındaki kariyer planlamalarına odaklanır.
☉ Geçmişten günümüze yaşanan önemli siyasi olay ve dönemleri yalnızca teorik olarak değil, sebep–sonuç-etki boyutlarıyla ele alır.
☉ Siyaset Bilimi disiplininin farklı branşlarında uzmanlaşmak isteyenlere en uygun öğrenim programlarını sunarak hayalleri ve kariyer hedefleri arasında etkili bir yol açmayı vaat eder.
☉ Bu yolun engelsiz ve hızlı olması için en etkili aracın “Mesleki Destek Öğrenimi” olduğuna inanır.
☉ Bünyesinde belirlenen tüm öğretim programları, bireyin mesleki gelişimini geliştirmek için uygun araç ve teknikler ile donatılmıştır.
☉ Uzman uygulayıcı ve akademisyenlerin danışmanlığında, siyaset bilimi mesleklerine uygun olarak dizayn edilen eğitim-öğretim süreçlerinde tecrübeli siyasetçi, akademisyen, diplomatların, hatta ekonomist ve iş adamlarının disiplinlerarası bilgi-tecrübe aktarımı ön plandadır.

  • Uzman Kadro
  • 7/24 Online Ders
  • Güncel Teknolojiler
  • Kişisel Gelişim