'
10 Kurslar Gösteriliyor
Orta Seviye

Çocuk edebiyatı hakkında temel bilgiler verilecek. Çocuk edebiyatı türleri üzerinde durulacak ve özelde hikâye türü ele alınacak. Çocuk edebiyatının klasik ve güncel örneklerine değinilecek. Çocuk kitapları örnekleri üzerinden kitapların yayına hazırlık süreçleri ve çocuk yayıncılığı değerlendirilecek. Katılımcılar için yazma, özgün bir dil oluşturma üzerinde durulacak ve katılımcılar tarafından yazılan hikâyeler değerlendirilecek. Cumartesi 18:00 – 20:00

Orta Seviye

  Online Arapça YDS-Yökdil kursuna başvurular başlamıştır. 20 Kasım 2022 tarihine kadar başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.   Soru Çözüm Teknikleri İşlevsel Dil Bilgisi İşlevsel Kelime ve Kalıplar İşlevsel Edat ve Bağlaçlar YDS’ye Yönelik Metin Okuma   21 Kasım 2022 – 26 Ocak 2023 1o Hafta / 100 Saat Pazartesi, Çarşamba, Perşembe 19:50-22:10   📌 ÜLKEN Akademi’de Eğitimlere

İleri Seviye

Diplomatik ilminin ortaya çıkması, Osmanlı’da diplomatik ilminin tarihi gelişim süreci, münşaat mecmuaları, sak mecmuaları; Yazı çeşitleri, divani, siyakat, rika, talik, sülüs nesih; Belge örnekleri, ferman, berat, buyruldu, tahrirat, şukka, vakfiye, hüccet, ilam.

Orta Seviye

Diplomatik ilminin ortaya çıkması, Osmanlı’da diplomatik ilminin tarihi gelişim süreci, münşaat mecmuaları, sak mecmuaları; Yazı çeşitleri, divani, siyakat, rika, talik, sülüs nesih; Belge örnekleri, ferman, berat, buyruldu, tahrirat, şukka, vakfiye, hüccet, ilam.

Tüm Seviyeler

Osmanlı Türkçesi’nin ne olduğu ve niçin öğrenilmesi gerektiği hakkında genel bilgi verildikten sonra, alfabe, harfler ve yazı sistemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca Osmanlıca sözlük kullanımı öğretilecek ve matbu yazıları okuma yeteneği örnek alıştırma metinleri üzerinden öğrenciye kazandırılacaktır.

Tüm Seviyeler

Yazmanın gerekliliği, kurgusal metin oluşturma teknikleri, dil kullanımı, edebi türlerin işlevleri, yazma yaklaşımları ve stratejileri, kelime hazinesini geliştirme yolları, anlatımı etkili kılma yöntemleri, edebi metin örnekleri tartışma ve metin yazma uygulaması çalışmaları yapılır.

Tüm Seviyeler

Arapça dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini entegre bir şekilde öğrenme; öğrencilerin rahatlıkla Arapça iletişim kurması konusunda gerekli ortamı sağlama, dinlediği konuyu genel olarak anlama, anlamı tahmin etme ve not alma stratejileri konusunda güçlü bir altyapı hazırlama programın ana başlıklarını oluşturacaktır.

Tüm Seviyeler

Türkiye’de ve dünyada yabancılara Türkçe öğretiminin durumu ve fırsatları tanıtılacak; yabancılara Türkçe öğretecek kişinin sahip olması gereken yeterlilikler gösterilecek, temel becerilerin nasıl geliştirileceği ve ölçme değerlendirme uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler aktarılacaktır.

Başlangıç

Farsça dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini entegre bir şekilde öğrenme; Farsça kültürel tanıtım; öğrencilerin rahatlıkla Farsça iletişim kurması konusunda gerekli ortamı sağlama, sohbet ortamları sağlamak, film izlemek, temel seviyeye uygun Farsça kitaplar okumak; öğrencinin dinlediği konuyu genel olarak anlama, anlamı tahmin etme ve not alma stratejileri konusunda güçlü bir altyapı hazırlama programıdır. Eğitim Süresi:

Orta Seviye

Akademik bir metin nasıl oluşturulur? Akademik bir yazı/makale/tezin yazım basamakları nelerdir? sorularına cevap bulunması ve her bir yazım basamağında dikkat edilecek hususların teorik ve uygulamalı olarak sunulması hedeflenmektedir.