'
4 Kurslar Gösteriliyor
Orta Seviye

Çocuk edebiyatı hakkında temel bilgiler verilecek. Çocuk edebiyatı türleri üzerinde durulacak ve özelde hikâye türü ele alınacak. Çocuk edebiyatının klasik ve güncel örneklerine değinilecek. Çocuk kitapları örnekleri üzerinden kitapların yayına hazırlık süreçleri ve çocuk yayıncılığı değerlendirilecek. Katılımcılar için yazma, özgün bir dil oluşturma üzerinde durulacak ve katılımcılar tarafından yazılan hikâyeler değerlendirilecek. Cumartesi 18:00 – 20:00

Orta Seviye

Etkin Anne-Baba Eğitimi aşağıdaki soruların cevapları arayan anne babalar için alanında uzman akademisyenlerden online eğitim fırsatları sunuyor. Çocuklarımızdan beklentilerimiz neler olmalı? Çocuğumuzu tanırken tanımlarken düştüğümüz yanlışlar nelerdir? Her geçen gün değişen dönüşen dijital dünyada anne ve babanın çocuğun eğitiminde sahip olabileceği etkin role nasıl sahip olabilirim? Ev ortamını ve çocuklarla paylaştığımız zamanı nasıl daha kaliteli

Orta Seviye

Programın amacı eğitimcilerin eğitim projesi hazırlamaya yönelik yeterliliklerini artırarak proje başvurusu yapılabilecek kurumlar hakkında bilgi vermektir. Amaç, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bir projeyi tasarlama, yazma ve uygulama konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Orta Seviye

Bu programın amacı sürekli mesleki eğitim faaliyetleri planlayan ve uygulayan eğiticilerin yeterliliklerini artırmaktır. Bu amaçla öğretim sürecini planlamadan etkili öğretim stratejileri kullanmaya kadar tüm süreçlere ilişkin kapsamlı bir eğitim tasarlanmıştır.