'
2 Kurslar Gösteriliyor
Orta Seviye

Varoluş felsefesi birbirinden farklı ilgi ve yönelimlere sahip filozofları bir araya getiren ortak bir ana çıkış noktasına dayanır. Bu nokta, felsefenin sadece bir kavram çalışması olmayıp bizzat varoluşun kendi üzerine bir çalışma olduğu yönündeki kabuldür. Varoluş felsefesinin zaman zaman hedefini aşan yönelim ve akımlarca popüler hale getirilmesi, onun gerçekleştirdiği sahne değişimini ve felsefi gelenekten kopuşu

Orta Seviye

Programda, Batı düşünce tarihi göz önünde bulundurularak Batı’nın dinî temelden (Helen-Hiristiyanlık Felsefesi) bilimci (Rönesans-Aydınlanma-Sanayileşme) sürece geçişiyle yaşadığı modern, bilimci ve kapitalist süreç anlaşılmaya çalışılacaktır.