'
4 Kurslar Gösteriliyor
Tüm Seviyeler

Programda üst düzey yöneticilik becerileri, ekip ruhu ve yönetimi, beden dilinin etkin kullanımı, karizma, liderlik becerilerinin gelişimi, koçluk  konuları ele alınır.

Orta Seviye

Programda, lobicilik, networking, kamu sektörü ile ilişkiler, STKları ve lobicilik kurumları konuları ele alınır.

Orta Seviye

Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel geçmişiyle beraber son 20 yıldaki Avro krizi, Brexit ve Mülteci krizi gelişmelerinin ışığında üyelik süreçlerindeki değişen dinamikleri üzerine yoğunlaşılacaktır.

Tüm Seviyeler

Türk Dış Politikası’nın tarihsel temelleri ve yüz yüze olduğu çağdaş dinamiklerin ışığında, çok disiplinli bir çerçeveden incelenmesi.