'
7 Kurslar Gösteriliyor
Orta Seviye

Programda, insanlık tarihinin dönüm noktalarına işaret eden önemli olay ve gelişmelerin yaşandığı Antik Çağ’ın uzun bir dönemi içine alan ve bugünün dünyasındaki bir çok yapı ve kuruma temel teşkil eden insanlık birikimi ele alınacak; her bir medeniyet havzası farklılıkları, ortaklıkları ve etkileşimleri açısından değerlendirilecektir.

Tüm Seviyeler

Bu program, sözlü tarih kuramına ve yöntemine odaklanmakta; genel olarak tarih yazımı ve tarih araştırmaları alanına katkıda bulunmaktadır. Sözlü tarih görüşme yöntemleri, anlatı, yaşam öyküsü ve sözlü tarihte etik meselesi incelenecek konular arasındadır. Dönem boyunca, yürütülen farklı sözlü tarih projeleri de incelenecektir.

Orta Seviye

Programda, Osmanlı tarihi hakkında genel bilgi verilerek, ana başlıklarla dönüm noktaları üzerinden Osmanlı siyasi ve sosyal tarihi incelenir ve tarih araştırmalarında başvurulacak kaynaklar ele alınır.

İleri Seviye

Diplomatik ilminin ortaya çıkması, Osmanlı’da diplomatik ilminin tarihi gelişim süreci, münşaat mecmuaları, sak mecmuaları; Yazı çeşitleri, divani, siyakat, rika, talik, sülüs nesih; Belge örnekleri, ferman, berat, buyruldu, tahrirat, şukka, vakfiye, hüccet, ilam.

Tüm Seviyeler

Osmanlı Türkçesi’nin ne olduğu ve niçin öğrenilmesi gerektiği hakkında genel bilgi verildikten sonra, alfabe, harfler ve yazı sistemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca Osmanlıca sözlük kullanımı öğretilecek ve matbu yazıları okuma yeteneği örnek alıştırma metinleri üzerinden öğrenciye kazandırılacaktır.

Orta Seviye

Tarihî Coğrafya hakkında genel bilgi verilerek, ana başlıklarla coğrafi faktörlerin tarihi olaylar üzerindeki etkileri ve Tarihî Coğrafya araştırmalarında başvurulacak kaynaklar ele alınır. 

Tüm Seviyeler

Tarihin tanımı, konusu, araştırma ve yazma usul ve yöntemleri, tarihin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi, kaynakların iç ve dış tenkit ve tahlili, kaynakların tasnifi, arşiv malzemelerinden yararlanma, tarihi metin yazımında uyulacak kurallar bu programda ele alınır.