'
7 Kurslar Gösteriliyor
Orta Seviye

Programda öğrenciler hem Arapça dilindeki yetkinliklerini hem de siyer metni özelinde Arapça okuma-dinleme-anlama becerilerini güçlendireceklerdir. Böylelikle siyeri ana dilinde okuma ve daha sonraki süreçte klasik metinlere/temel siyer kaynaklarına aşina olma imkânı kazandırılmaktadır. Eğitim materyali olarak Arapça Siyer okuması Prof. Dr. Eyüp Baş’ın Grafiker Yayınlarından çıkan Türkçe-Arapça Bakışımlı Siyer-i Nebi adlı kitabı kullanılacaktır.   Eğitim Süresi:

Tüm Seviyeler

ETKİN İLAHİYAT PROGRAMI bünyesindeki İslam Tarihi modülü Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi derslerini içerir. Metin-anlam-yorum ilişkisi gözetilerek belirlenen konular Arapça-Osmanlıca metin destekli işlenmektedir. Siyer’den başlanılarak Osmanlı dönemine kadar İslam Tarihi’ni etkileyen dönüm noktaları ile işlenmektedir. 

Orta Seviye

ETKİN İLAHİYAT PROGRAMI bünyesindeki Din Bilimleri modülü, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Din Eğitimi derslerini içerir. Metin-anlam-yorum ilişkisi gözetilerek belirlenen konular İngilizce metin destekli olarak işlenmektedir.

Orta Seviye

ETKİN İLAHİYAT PROGRAMI bünyesindeki Dini Düşünce modülü Din Felsefesi ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi derslerini içerir. Metin-anlam-yorum ilişkisi gözetilerek belirlenen konular İngilizce metin destekli olarak işlenmektedir.

Orta Seviye

ETKİN İLAHİYAT PROGRAMI bünyesindeki İslam Düşünce Akımları modülü, İslam Mezhepler Tarihi ve Tasavvuf derslerini içerir. Metin-anlam-yorum ilişkisi gözetilerek belirlenen konular Arapça metin destekli olarak işlenmektedir.

Orta Seviye

ETKİN İLAHİYAT PROGRAMI İlahiyat Programı bünyesindeki İslam İlahiyatı modülü Kelam ve İslam Felsefesi derslerini içerir. Metin-anlam-yorum ilişkisi gözetilerek belirlenen konular Arapça metin destekli olarak işlenmektedir.

Tüm Seviyeler

ETKİN İLAHİYAT PROGRAMI bünyesindeki İlahiyat Temel Alanı modülü Tefsir, Hadis ve Fıkıh derslerini içerir. Metin-anlam-yorum ilişkisi gözetilerek belirlenen konular Arapça metin destekli olarak işlenmektedir.