'

Dini Düşünce

( 1 Değerlendirme )

Açıklama

ETKİN İLAHİYAT PROGRAMI bünyesindeki Dini Düşünce modülü Din Felsefesi ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi derslerini içerir. Metin-anlam-yorum ilişkisi gözetilerek belirlenen konular İngilizce metin destekli olarak işlenmektedir.

Eğitim süresi 12 haftadır.

Pazartesi 20.00 – 22.00

 

 

 

 

📌 ÜLKEN Akademi’de Eğitimlere toplu katılım sağladığınızda %10 grup indiriminden yararlanabilirsiniz.

📌 Program bedeli havale/EFT ile veya tüm kredi kartlarına 12 taksitle ödenebilmektedir.

Dersler ve konular

13Konular

Canlı Ders (Sanal Sınıf Uygulaması)?

Canlı Ders (Sanal Sınıf Uygulaması)
Canlı Ders (Sanal Sınıf Uygulaması)

Din Felsefesi

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi?

Programda, öncelikle dinin kaynağı üzerine 19. Yüzyıldan itibaren ortaya konan görüşler incelenip evrimci özellikleri ortaya konduktan sonra tarih ve dinin kaynağını okumada Sümer anlayışının etkisi irdelenecektir. Sonrasında göbeklitepe kazılarının söz konusu anlayışlara yönelik bir meydan okuma niteliği taşıdığı ve adeta tarih yazımını yeniden ele almayı gerektiren bir özellik taşıdığı vurgulanacaktır. Bu bağlamda son dönemlerde Afrika topraklarında yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulguların buna destek verdiğine işaret edilecektir. Dini anlamanın imkanı bakımından kavramsal çerçeve sunup metodolojik bir bakış açı sunması bakımından mevcut din tanımları çerçevesinde İngiliz dinler tarihçisi Ninian Smart’ın çok yönlü din tanımı sayılan yedi boyutlu din modeli yardımıyla dünya dinlerinin boyutsal açıdan incelenebilirliği tartışılacak ve modelin dini tecrübeyi incelemede ve anlamada avantaj ve dezavatajları değerlendirilecektir. Dinin kaynağına ve tanımına ilişkin analizlerin ardından dinlerde ortak olan belli başlı fenomenlerin genel özellikleri ele alınıp irdelenecektir. Bu bağlamda dinlerde sunulan kurtuluş reçetelerin neler olduğu ve esas olarak insana ve hayata bakışın bu anlayışı şekillendirdiği üzerinde durulacaktır. Geçmişten günümüze tanrı kavramının dinin olmazsa olmaz kavramlarından biri olarak görüldüğü üzerinde durularak bütün dinler açısından gerçekte durumun böyle olup olmadığı açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. Bunun için tanrı anlayışlarının dinlerde ne şekilde tezahür ettiğine dikkat ederek tanrı kavramına yer vermeyen veya odağına yerleştirmeyen dinlerden ötürü dini araştırmalar alanında kullanılması teklif edilen alternatif kavramlar değerlendirilecektir. Aynı şekilde tanrının insan ile iletişimi olarak genellenebilecek vahiy kavramının dinler açısında farklılık arz ettiği ve farklı anlamlar yüklenip dindarın hayatını şekillendirmedeki rolü ele alınacaktır. Nihayetinde bütün dinlerin hayat ile beraber ölümü de bir son kabul ettiklerine işaret edilerek ölüm sonrası yaşam hakkındaki yaklaşımları işlenecektir. Böylelikle dünya hayatında olduğu kadar ölüm sonrasında da dinlerin farklı yaklaşımlarının söz konusu olduğu belirtilerek ölümün neyin sonu olduğu ve nelere kapı araladığı dinler tarihi verileri çerçevesinde tartışılacaktır.

Eğitmen hakkında

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı
0 (0 puan)

1 Modül

0 Öğrenci

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
0 (0 puan)

1 Modül

0 Öğrenci

Kırıkkale Üniversite İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Fıkıh Anabilim Dalı
0 (0 puan)

6 Modül

6 Öğrenci

199

Materyal İçerikleri

  • İnteraktif online eğitim
  • Ders kayıtlarını izleme imkanı
  • İndirilebilir-yazdırılabilir PDF ders notu

Kursa Kayıtlı Kalma Süresi: 85 günler

Bu Modül Kimlere Göre?

  • Hedef kitle lisans ve lisansüstü süreçlerinde akademik kariyer planlaması yapmak isteyenler ve bireysel gelişimine önem veren tüm ilgililerdir.