'
600

Çocuk Edebiyatı Yazarlık Atölyesi

Çocuk edebiyatı hakkında temel bilgiler verilecek. Çocuk edebiyatı türleri üzerinde durulacak ve özelde hikâye türü ele alınacak. Çocuk edebiyatının klasik ve güncel örneklerine değinilecek. Çocuk kitapları örnekleri üzerinden kitapların yayına hazırlık süreçleri ve çocuk yayıncılığı değerlendirilecek. Katılımcılar için yazma, özgün bir dil oluşturma üzerinde durulacak ve katılımcılar tarafından yazılan hikâyeler değerlendirilecek. Cumartesi 18:00 – 20:00

1.750

Online Arapça YDS-YÖKDİL Kursu

  Online Arapça YDS-Yökdil kursuna başvurular başlamıştır. 20 Kasım 2022 tarihine kadar başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.   Soru Çözüm Teknikleri İşlevsel Dil Bilgisi İşlevsel Kelime ve Kalıplar İşlevsel Edat ve Bağlaçlar YDS’ye Yönelik Metin Okuma   21 Kasım 2022 – 26 Ocak 2023 1o Hafta / 100 Saat Pazartesi, Çarşamba, Perşembe 19:50-22:10   📌 ÜLKEN Akademi’de Eğitimlere

350

Etkin Anne-Baba Eğitimi

Etkin Anne-Baba Eğitimi aşağıdaki soruların cevapları arayan anne babalar için alanında uzman akademisyenlerden online eğitim fırsatları sunuyor. Çocuklarımızdan beklentilerimiz neler olmalı? Çocuğumuzu tanırken tanımlarken düştüğümüz yanlışlar nelerdir? Her geçen gün değişen dönüşen dijital dünyada anne ve babanın çocuğun eğitiminde sahip olabileceği etkin role nasıl sahip olabilirim? Ev ortamını ve çocuklarla paylaştığımız zamanı nasıl daha kaliteli

375

Senaryo Yazarlığı Eğitimi

Senaryo yazım süreci hangi yollardan geçer? Program, yazmaya niyet etmekten başlayarak, fikir, önerme, logline, sinopsis, tretman yazımı, hikayenin iskeletini oluşturmak, karakter tasarımı, dramatik anlatım prensipleri ve diyalog yazımına kadar tüm ana başlıkları içermektedir. Aynı zamanda katılımcılardan ilk hafta seçilecek bir hikayenin logline, sinopsis ve tretmanını yazmaları beklenecektir. Eğitim Süresi: 7 Hafta / 14 saat  

200

Varoluş Felsefesi ve Edebiyat

Varoluş felsefesi birbirinden farklı ilgi ve yönelimlere sahip filozofları bir araya getiren ortak bir ana çıkış noktasına dayanır. Bu nokta, felsefenin sadece bir kavram çalışması olmayıp bizzat varoluşun kendi üzerine bir çalışma olduğu yönündeki kabuldür. Varoluş felsefesinin zaman zaman hedefini aşan yönelim ve akımlarca popüler hale getirilmesi, onun gerçekleştirdiği sahne değişimini ve felsefi gelenekten kopuşu

Arapça Siyer Okuma Eğitimi

Programda öğrenciler hem Arapça dilindeki yetkinliklerini hem de siyer metni özelinde Arapça okuma-dinleme-anlama becerilerini güçlendireceklerdir. Böylelikle siyeri ana dilinde okuma ve daha sonraki süreçte klasik metinlere/temel siyer kaynaklarına aşina olma imkânı kazandırılmaktadır. Eğitim materyali olarak Arapça Siyer okuması Prof. Dr. Eyüp Baş’ın Grafiker Yayınlarından çıkan Türkçe-Arapça Bakışımlı Siyer-i Nebi adlı kitabı kullanılacaktır.   Eğitim Süresi:

300

Karşılaştırmalı Medeniyet Tarihi Eğitimi-I (Kadim Medeniyet Havzaları: Ortaklıklar, Farklılıklar ve Etkileşimler)

Programda, insanlık tarihinin dönüm noktalarına işaret eden önemli olay ve gelişmelerin yaşandığı Antik Çağ’ın uzun bir dönemi içine alan ve bugünün dünyasındaki bir çok yapı ve kuruma temel teşkil eden insanlık birikimi ele alınacak; her bir medeniyet havzası farklılıkları, ortaklıkları ve etkileşimleri açısından değerlendirilecektir.

300

Yerel ve Sözlü Tarih Çalışmaları Eğitimi

Bu program, sözlü tarih kuramına ve yöntemine odaklanmakta; genel olarak tarih yazımı ve tarih araştırmaları alanına katkıda bulunmaktadır. Sözlü tarih görüşme yöntemleri, anlatı, yaşam öyküsü ve sözlü tarihte etik meselesi incelenecek konular arasındadır. Dönem boyunca, yürütülen farklı sözlü tarih projeleri de incelenecektir.

250

Dönüm Noktalarıyla Osmanlı Tarihi

Programda, Osmanlı tarihi hakkında genel bilgi verilerek, ana başlıklarla dönüm noktaları üzerinden Osmanlı siyasi ve sosyal tarihi incelenir ve tarih araştırmalarında başvurulacak kaynaklar ele alınır.

300

Osmanlı Diplomatikası II Eğitimi

Diplomatik ilminin ortaya çıkması, Osmanlı’da diplomatik ilminin tarihi gelişim süreci, münşaat mecmuaları, sak mecmuaları; Yazı çeşitleri, divani, siyakat, rika, talik, sülüs nesih; Belge örnekleri, ferman, berat, buyruldu, tahrirat, şukka, vakfiye, hüccet, ilam.

300

Osmanlı Diplomatikası I Eğitimi

Diplomatik ilminin ortaya çıkması, Osmanlı’da diplomatik ilminin tarihi gelişim süreci, münşaat mecmuaları, sak mecmuaları; Yazı çeşitleri, divani, siyakat, rika, talik, sülüs nesih; Belge örnekleri, ferman, berat, buyruldu, tahrirat, şukka, vakfiye, hüccet, ilam.

600

Osmanlı Türkçesi Eğitimi

Osmanlı Türkçesi’nin ne olduğu ve niçin öğrenilmesi gerektiği hakkında genel bilgi verildikten sonra, alfabe, harfler ve yazı sistemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca Osmanlıca sözlük kullanımı öğretilecek ve matbu yazıları okuma yeteneği örnek alıştırma metinleri üzerinden öğrenciye kazandırılacaktır.

800

Yaratıcı Yazarlık Eğitimi

Yazmanın gerekliliği, kurgusal metin oluşturma teknikleri, dil kullanımı, edebi türlerin işlevleri, yazma yaklaşımları ve stratejileri, kelime hazinesini geliştirme yolları, anlatımı etkili kılma yöntemleri, edebi metin örnekleri tartışma ve metin yazma uygulaması çalışmaları yapılır.

1.200

Arapça Eğitimi

Arapça dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini entegre bir şekilde öğrenme; öğrencilerin rahatlıkla Arapça iletişim kurması konusunda gerekli ortamı sağlama, dinlediği konuyu genel olarak anlama, anlamı tahmin etme ve not alma stratejileri konusunda güçlü bir altyapı hazırlama programın ana başlıklarını oluşturacaktır.

250

Modern ve Posthuman Çağda İnsanın ve Dünyanın Durumu

Programda, Batı düşünce tarihi göz önünde bulundurularak Batı’nın dinî temelden (Helen-Hiristiyanlık Felsefesi) bilimci (Rönesans-Aydınlanma-Sanayileşme) sürece geçişiyle yaşadığı modern, bilimci ve kapitalist süreç anlaşılmaya çalışılacaktır.